Filosofie

Master your mind

Beheers je geest!  We streven voortdurend naar de krachtigste krijgskunst, karate. Dit is hoe shinkyokushinkai is ontstaan. Door onze geest te beheersen, dragen we bij aan wereldvrede. Het symbool van Shinkyokushinkai is ontworpen om op onze geest te lijken. Het oorspronkelijke idee van shinkyokushinkai wordt uitgedrukt in dit diepste geheim; "Je leert de basis na duizend dagen training. Je geest beheerst je na tienduizend dagen". Ons symbool vertegenwoordigt ook de integratie van "geest, vaardigheid en lichaam", wat absoluut noodzakelijk is om de geest van vechtsporten te voeden.

Shin Kyokushin Kai Karate

  1. Het Uiterste

Karate is een vechtsport.. Als je wilt leren vechten moet je dat leren dóór te vechten. Met andere woorden, wie wil leren zwemmen, moet écht het water in. Mas Oyama (zie levensverhaal Mas Oyama) zag het begrip “vechten” erg breed. Vechten kan je ook om iets te bereiken, een baan, een diploma, enz. Het komt er vooral op neer dat er sprake moet zijn van volharding en doorzettings­vermogen. De discipline om de juiste weg te blijven bewandelen, zelfs bij grote tegenslagen. Het bewandelen van het “Kyokushinpad” is een moeilijke, harde en vooral confronterende weg. Het grootste gevecht lever je achteraf gezien tegen jezelf. Vandaag overwin je wat je gisteren was en morgen overwin je wat je vandaag bent….. Zonder dat vooraf te beseffen!

 

  1. De Waarheid

Zijn systeem karate wordt “Full-Contact” genoemd. Er zijn in Japan uitstekende manieren ontwikkeld om het aan te leren. De beginner wordt er als het ware mee opgevoed. Eerst moet de basis worden geleerd. Een wereld bekende uitspraak van Mas. Oyama was dan ook: “To fight well, basic techniques have to be mastered”. In een écht gevecht zal je aanvaller je écht voor de volle 100% willen raken. Dan is het geen spel, geen vorm, en zeker geen stoeipartij. Dan weet je wat het is om een trap in je maag te krijgen. Als je dit nooit hebt meegemaakt, nooit de ervaring hebt gehad, is dit een grote shock als je dit overkomt. Dit is de reden waarom er “volgens de waarheid” wordt getraind.

 

  1. Samenwerking

Als je alleen ergens voor staat, zul je het dus ook alleen moeten opknappen. Maar hoe kom je tot zoiets. Door samen te werken met anderen ben je tot veel meer in staat dan alleen. Vooral in een leerproces worden de zwakkeren als het ware “meegezogen” door de sterkeren. Zo lever je prestaties die je, als je alleen zou zijn, nooit had kunnen bereiken. Maar ook door respect te hebben voor anderen ben je beter in staat om met elkaar samen te werken. Door met elkaar en van elkaar te leren. Dit geldt niet alleen in een dojo maar ook daarbuiten. Door met anderen te hebben samengewerkt kun je als je er tóch alleen voor komt te staan, betere resultaten behalen.